Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret
   Hjärtstopp utanför sjukhus
                             

Välkommen till det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret


Bakgrunden till det nationella registret för hjärtstopp utanför sjukhus är följande:

Behandlingen vid hjärtstopp utanför sjukhus kan beskrivas som ett flertal länkar i en "kedja som räddar liv". Dessa länkar innefattar tidigt larm, tidig start av hjärt-lungräddning, tidig defibrillering och tidig start av avancerad hjärt-lungräddning.
Kedjan som räddar liv
Registret har som målsättning att ge en heltäckande bild av alla behandlade hjärtstopp samt att kartlägga överlevandes självrapporterade utfallsmått. Genom denna kartläggning ges möjlighet för varje ambulansverksamhet att lyfta fram såväl styrkor som svagheter i sin organisation. Varje ambulansverksamhet kommer kontinuerligt att följa sin egen statistik och samtidigt kunna relatera sina egna resultat till landet i övrigt.

Instruktioner för ambulanspersonal som ska registrera patient: Manual del 1 »


Systemmeddelande

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter skall åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering. Ett E-tjänstekort är en fysisk och elektronisk id-handling som kan nyttjas för stark autentisering av användarens identitet. Direktåtkomst av personuppgifter i kvalitetsregister måste föregås av stark autentisering. Svenska Hjärt-lungräddningsregister inför inom kort inloggning med hjälp av SITHS-kort »

Logga för Nationella Kvalitetsregister
Svenska Hjärt-lungräddningsregistret är ett av 96 st Nationella Kvalitetsregister (2019) i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten.
Läs mer »
 
 Utskriftsversion

Informationsansvariga:   -   Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Webbansvarig:   [Version 2.5 april 2016]